200. Funchal (Madeira) Casino Park Hotel


Estimat Mayol,

"Van esdevenir grans terratrèmols i inundacions i,
en el breu espai d'una nit, la Atlantida es sumio en
la terra entreoberta" (Platon)

Salutacions
R